Radujte se, že máte školu!

Uvědomujete si, jaké štěstí máte, že si můžete přečíst tento článek? Ne kvůli jeho kvalitě, ale proto, že umíte číst?

Na každých deset vzdělaných lidí ve věku 15-24 let totiž připadá jeden negramotný. Přestože se tato statistika postupně zlepšuje, bez vzdělání stále zůstává 57 milionu dětí, polovina z nich v subsaharské Africe.

FB (2)OSN má jasnou představu, jak to změnit. Představuje ji ve svém cíli udržitelného rozvoje č. 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.

Do roku 2030 by měly mít všechny děti dostatečnou předškolní péči, zajištěné kvalitní primární i sekundární vzdělávání, přinášející odpovídající výsledky.

Problémy ovšem neleží jenom v chudých či konfliktem postižených zemích. Vezměme si, kdo z mladé generace se chce živit rukama? Až jednou všichni budou YouTubeři, kdo jim upeče chleba?

Proto by OSN mimo jiné ráda zvýšila počet mladých i dospělých s příslušnými technickými či odbornými dovednostmi, a to tak, že zajistí rovný přístup žen i mužů k takovému vzdělání.

Když už mluvíme o ženách a mužích, snahou je také eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání. Zapomenuti nezůstávají ani zdravotně postižení, ohrožené děti, původní obyvatelé či jinak znevýhodněné osoby, pro které by se měla vybudovat vyhovující vzdělávací zařízení.

Jednou z navrhovaných cest k úspěchu může být zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů, pomoci mohou i stipendia pro studenty z rozvojových zemí. S jedním bodem můžete přispět i vy, a to s rozšiřováním znalostí ohledně udržitelného rozvoje. Není nic snadnějšího, než sdílet tento či ostatní články.

Pokud máte pár minut, můžete navíc přispět svým názorem v dotazníku, který mapuje pohled současné generace na svět, ve kterém žijeme.

Myslíte, že je téma vzdělávání zásadní pro udržitelný rozvoj civilizace? Pak se zapojte aktivně! Zúčastněte se jednoho z projektů v zahraničí a vyzkoušejte si například, jaké to je, když máte učit třídu dětí v Africe.

Pro vzdělávání nemusíte ani jezdit daleko. Stačí se zapojit do místních aktivit studentů, kteří se snaží nejen rozvíjet sebe samé, ale i v tom aktivně pomáhat každému, kdo projeví zájem. Jako třeba právě nyní vy!

Autor: Ondřej Mergl