Jste žena? Zaplatíme Vám méně!

Vařit, mýt nádobí, prát, žehlit, uklízet, starat se o děti, rodit – nečekejte, že Vám to někdo zaplatí, naopak, na té samé pracovní pozici budete ještě hůře placené než Vaši mužští kolegové. Přijde Vám to fér?

Rozhodně to nepřijde v pořádku OSN, která se na tento problém zaměřuje ve svém Cíli udržitelného rozvoje č. 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.

Chce v něm skoncovat s jakoukoliv diskriminací žen či dívek na tomto světě. Protože to zní dost obecně, obsahuje cíl i konkrétnější body, jak toho dosáhnout. Třeba například oceňováním výše zmíněných domácích prací a péče.

Ženy v severní Africe zastávají méně než každé páté místo

Ženy by měly mít rovný přístup ke všem příležitostem, ať v ekonomickém či politickém životě. Vždyť například země s převahou žen nad muži ve vládě bychom spočítali na prstech jedné ruky. Ale právě právní předpisy a reformy by to mohly změnit. Naději vkládá OSN i do využívání moderních technologií pro podporu svého cíle. Jako, když budete sdílet tento článek.

Nejde ovšem jenom o postavení, ale i zdraví. Násilí na ženách ve všech formách není věcí, která by se týkala pouze rozvojových zemí, ale děje se za dveřmi našich bytů. Fyzické týrání, sexuální vykořisťování, obchod s lidmi, a tak dále. Plus nesmíme opomíjet některé zažité kulturní zvyklosti, jako dětské, předčasné, nucené sňatky či ženskou obřízku.

Přijde vám to nespravedlivé? Podělte se o svůj názor v dotazníku, který mapuje pohled současné generace na svět, ve kterém žijeme. Nebo ještě lépe – vstaňte a něco s tím udělejte.

V zahraničí existuje mnoho projektů, které se snaží vyrovnat pozici žen a mužů. A zrovna tak u nás najdeme studenty a studentky, kterým není tato situace lhostejná. Přidejte se k nim! Změna začíná u našeho vlastního prahu.

Autor: Ondřej Mergl