Proč se lopotit, když máme stroje?

Sedíte u stolu, snídáte namazaný chléb a vůbec vás netrápí, kolik úsilí stálo za zhotovením kuchyňského nábytku nebo upečením jednoho bochníku chleba.

Žijeme v průmyslově vyspělé zemi, které dominuje efektivita. Člověka nahradily stroje. I příprava kávy je pro nás tak náročná činnost, že si raději pořídíme značkovou mašinu, která to udělá za nás.

Jenže každý třetí člověk na planetě tohle udělat nemůže, protože nemá přístup ke stálému zdroji elektřiny. Zrovna tak každý třetí nemá přístup k základním sanitačním zařízením, každý desátý k vodě.

fb-8Mobilní telefony se staly běžnou součástí našeho života. Stačí pár kliknutí a zvládneme úkol, který by dříve zabral několik hodin chození a vyřizování. Jenže my žijeme v pohodlném světě pokrytém signálem, zatímco každý pátý člověk tuto možnost nemá.

OSN naštěstí myslí globálně, a tak přišla s Cílem udržitelného rozvoje č. 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.

Do roku 2030 chce OSN modernizovat infrastrukturu, zdokonalit vybavení průmyslových podniků s ohledem na udržitelnost. S tím souvisí i posílení vědeckého výzkumu nebo zlepšení technického vybavení průmyslových odvětví.

Role průmyslu je zásadní i z hlediska pohledu zaměstnanosti, neboť jedno pracovní místo v průmyslu generuje 2,2 pracovních pozic v ostatních odvětvích. Největší potenciál pro zemědělskoprůmyslové podniky leží v rozvojových zemích, kde se zpracovává průmyslově pouze 30 % zemědělské produkce, na rozdíl od 98 % u nás.

Proto chce OSN podporovat rozvoj technologií, infrastruktury, výzkumu i inovací zejména v rozvojových zemích. Nápomocné by mohlo být zpřístupnění Internetu a další komunikačních i informačních technologií v těchto částech světa.

Zavést je tam můžete třeba vy – v rámci své zahraniční stáže. Nebo můžete podporovat tyto aktivity OSN z naší domoviny.

Považujete rozvoj průmyslu za zásadní pro náš život? Vyjádřete se v dotazníku, který mapuje názory mladé generace na současný svět nebo sdílejte dále tento článek.

Autor: Ondřej Mergl