5 mýtů spojených s ubytováním zahraničních stážistů

Mýtus č.1: Musíme mluvit jejich jazykem

Nemusíte mluvit arabsky, turecky, italsky, rusky ani žádným jiným jazykem, abyste se mohli stát hostitelskou rodinou. Všichni stážisti mluví angličtinou na pokročilé úrovni a rádi zpomalí nebo si budou pomáhat gesty, pokud jim náhodou nebudete rozumět. A možná vás během pobytu naučí několik slov ze své mateřštiny.

Mýtus č.2: Budeme za něj právně zodpovědní

Dobrovolníci, kteří k nám přicházejí, jsou mladí lidé ve věku 18–28 let, takže se o sebe a své bezpečí dokáží postarat. O legální procesy spojené s jejich stáží se pak stará AIESEC.

Mýtus č.3: Musíme být „typická“ rodina

Jeden z největších mýtů o hostitelských rodinách je to, že musí splňovat jistá kritéria, jinak stážistu ubytovat nemohou. Naopak, hostitelem se může stát úplně kdokoliv, pokud je v jeho domácnosti alespoň jeden mladý člověk. Ten je důležitý, aby měl stážista s kým komunikovat a vzájemně se učit a vyměňovat si zkušenosti. Hostitelská rodinu pouze musí být otevřená cizím národům a kulturám a mít zájem a místo pro ubytování stážisty.

Mýtus č.4: Jako hostitelé musíme pokrýt stážistovy finanční náklady

Když se stanete hostiteli, přijmete do své domácnosti na chvíli dalšího člověka. To ale neznamená, že musíte platit veškeré stážistovo jídlo a další výdaje. Všichni stážisté vědí, že si veškeré výdaje hradí sami.

Mýtus č.5: Musíme uspokojit všechny stážistovy potřeby

Stážista je u vás doma hostem a členem rodiny. Vyžaduje se od něj stejná zodpovědnost jako u běžného člena domácnosti. Měl by se přizpůsobit životnímu stylu, aktivitám i pravidlům domácnosti.

Zaujala Vás možnost ubytovat zahraničního stážistu z projektu EDISON u sebe doma, třeba jen na týden? Více informací a přihlášku najdete zde!

Autor: Zaman Gambarov

Profilový obrázek

About the author