Ani ryba, jenom vrak

Už se vám stalo, že jste o dovolené vyrazili na pláž sbírat mušle, ale místo nich vám moře vyplavilo plechovku od Coca-Coly a mrtvého pelikána s žaludkem přeplněným plastovými sáčky?

Pokud ne, tak se na to brzy připravte, protože až 40 procent oceánů je významně poznamenaných lidskou činností, ať se jedná o znečištění či vyčerpání rybolovu. Ryby se dnes loví v desítkách milionů tun, až to přesahuje jejich reprodukční kapacity.

Námořní rybolov je výnosný byznys, zaměstnávající přes 200 milionů lidí a dodávající bílkoviny nutné k obživě téměř půlce lidské populace. Nedivme se, že do něj proudí dotace, které vymírání ryb jenom zhoršují.

Přitom oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu, obsahují 97 procent vody na zemi. Nyní známe 200 tisíc druhů žijících v oceánech, možná jich oceány dokonce skrývají miliony, ale když něco nezměníme, nemusí časem těchto 99 procent životního prostoru obývat nikdo.

Proto OSN přichází s Cílem udržitelného rozvoje č. 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje. Co si pod tím představuje?

Že se do roku 2020 podaří skoncovat s nadměrným rybolovem, zakážou se některé dotace na jeho podporu. Že se budou chránit mořské a pobřežní ekosystémy, například zakonzervováním alespoň 10 procent z nich, když to vyžádá posílená právní úprava.

Do roku 2025 je cílem předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, ale také minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů. Vždyť oceány dnes zachycují téměř třetinu produkovaného oxidu uhličitého, čímž tlumí dopady globálního oteplování.

Je třeba rozšířit vědecké poznání, rozvíjet výzkumy, zlepšit zdraví oceánů. Otevřít mořské zdroje a trhy více malým rybářům, řídit rybolov i cestovní ruch.

Existují i další formy pomoci. My sice moře nemáme, ale můžete vyjet na stáž do zahraničí a přiložit ruku k dílu někde, kde ho mají.

I z naší domoviny lze ovšem šířit osvětu o tomto problému společně s dalšími zainteresovanými lidmi, nebo alespoň prostřednictvím sdílení tohoto článku.

A pokud souhlasíte, že je udržitelné využívání oceánů zásadním tématem, podělte se o svůj názor v připraveném dotazníku.

Autor: Ondřej Mergl

Profilový obrázek

About the author