Co dokážeme sami?

Jeden člověk může změnit své chování, možná tím i ovlivní blízké okolí. Dokáže však zvrátit směřování světa? Sám určitě ne. Zato když se spojí s podobně smýšlejícími lidmi a společnostmi, dohromady mohou dokázat mnoho.

Vezměte si OSN a její Cíle udržitelného rozvoje. Organizace sama by těžko prosazovala kroky vedoucí k pozitivní změně planety, kdyby na sovu stranu nezískala zástupce ze strany mezinárodních společností, vlád, neziskových organizací, médií, celebrit, apod.

Právě za tím účelem OSN vytvořila poslední Cíl udržitelného rozvoje č. 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.

Tento cíl se opírá o tři základní pilíře. Prvním z nich je pomoc, zejména rozvojovým zemím. A to s oddlužením, s financemi, se zaváděním technologií, s exportem, s přístupem na světové trhy i dalšími problémy.

Dále pak podpora. Investic, především do rozvojových zemí, rozvoje technologií šetrných k životnímu prostředí, podpora otevřeného a spravedlivého obchodního systému, politické soudržnosti zaměřené na rozvoj, efektivního partnerství veřejných institucí, zvyšování lidských kapacit v klíčových oborech.

V neposlední řadě posilování. Mobilizace domácích zdrojů, spolupráce států nejen v přístupu ke vědě, technologiím a inovacím, posilování globální makroekonomické stability či globálního partnerství pro udržitelný rozvoj.

To vše za současného respektování politiky jednotlivých států a zpětného měření pokroku v oblasti ekonomického rozvoje.

Spolupráce již intenzivně probíhá po celém světě. Bezmála čtyři pětiny dovozu z rozvojových zemí jsou osvobozeny od cla, počet uživatelů Internetu se v Africe za poslední čtyři roky téměř zdvojnásobil a 95 % světové populace je pokryto mobilním signálem.

Můžete to být i vy, kdo se zapojí do globální změny! I kdyby jenom sdílením tohoto článku nebo vyplněním dotazníku.

Pokud vás udržitelný rozvoj zajímá více, můžete se spojit s aktivními mladými lidmi, kteří se u nás snaží změnit planetu k lepšímu. Nebo vyjeďte do zahraničí na dobrovolnickou stáž a zapojte se osobně.

Vyberte si cestu, která vám vyhovuje ještě dnes!

Autor: Ondřej Mergl

Profilový obrázek

About the author