Indonéské vzdělávání v akci

Indonésie je třetí největší zemí s demokratickým režimem na světě. Tato čtvrtá nejlidnatější země, se rozkládá na více než 18 000 ostrovech a nachází se tu největší muslimská komunita na světě. Najdeme zde ale i příznivce hinduismu, buddhismu a křesťanství. Indonésie je plná přírodních krás (mezi nimi například ostrovy Gili, Lombok nebo Bali), rozmanitých vůní, chutí a především lidí.

Jak ale vypadají školy?

Stejně jako v České republice je povinná školní docházka v Indonésii devítiletá.
Začíná se základní školou (Sekolah Dasar), navazuje druhý stupeň (Ijazah Sekolah Menengah Pertama), střední škola, vysoká.

Indonéská vláda do vzdělání investuje 20% svého rozpočtu. Úroveň vzdělávání bohužel za světovými školami stále pokulhává. Žádná z Indonéských univerzit se neumístila mezi 400 nejlepšími světového žebříčku. Je to dáno také tím, že od patnácti let školu dále navštěvuje pouze přibližně 51% mladistvých.

Aby se tato situace zlepšila, snaží se indonéská vláda vytvořit systém škol odpovídající americkému modelu.

Projekt EduAction

Indonésie má ale ve vzdělání do budoucna velký potenciál.

Jednou z cest, jak rozvoji školství pomoci je spolupráce s lokálními a mezinárodními institucemi.

Pokud ale chceme přinést změnu, musíme začít od nejmladších. Projekt EduAction se v Indonésii zaměřuje na výuku angličtiny u dětí. Jedná se o projekt, který pomáhá k řešení dlouhodobého plánu OSN – plnění Cílů udržitelného rozvoje, což je soubor sedmnácti cílů zaměřených na zlepšení situace v celém světě. Nejedná se jen o vzdělávání, ale bojuje se např. s nedostatkem pitné vody, se znečištěním a dalšími.

Do Indonésie přijíždí stážisté z celého světa, aby pomohli mladým lidem zlepšit jejich jazykové dovednosti a otevřely jim dveře do světa, kde budou schopni najít místo i na zahraničních univerzitách a uplatnit se na mezinárodním trhu – a hlavně pomoci zlepšit situaci v jejich vlastní zemi.
Kromě toho, že stážisté učí anglicky, přiváží s sebou do Indonésie také svou vlastní kulturu, se kterou se tak mladí lidé mohou neformálně a nenásilně seznámit.
Během 6 – 12 týdnů získáte mezi mladými indonésany spoustu kamarádů, budete spolupracovat se stážisty s různých zemí a získáte jedinečnou možnost daleko od domova poznat sebe sama a své hodnoty.

Chceš pomoci mladým lidem, jako jsi ty jít si za svým snem? Klikni na www.nastaz.cz a zapoj se!

Autor: Hana Osifová

Profilový obrázek

About the author