Jak se do lesa volá, když les není?

Věděli jste, že každý rok zmizí větší plocha lesů, než je rozloha Československa? Přitom v lesích žijí čtyři pětiny suchozemských živočichů! Těžko se pak divit, že již 8 % na zemi žijících zvířat vyhynulo a dalších 22 % to čeká v blízké době. Skoro třetina z nich bude pryč!

Ale co, zvířata běžně pojídáme, takže nás to zjevně netrápí. Možná se nás ovšem dotkne, že je více jak třetina lidí přímo závislá na zemědělství, ale více jak polovinu zemědělské půdy již postihla degradace! Jestli se ptáte, kde budeme brát v budoucnu jídlo, začínáte uvažovat správným směrem.

Sucho a desertifikace ničí půdu o velikosti 16 fotbalových hřišť každou minutu! Na takové ploše by se za rok dalo vypěstovat 20 milionů tun obilí.

Protože tato čísla nelze brát na lehkou váhu, přišla OSN s Cílem udržitelného rozvoje č. 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.

Do roku 2020 se má zamezit odlesňování, mají se přijmout výrazná opatření proti degradaci přirozeného prostředí. Ochrana ekosystémů by se měla stát otázkou národního i regionálního plánování, za současného zvýšení finančních prostředků na tuto činnost.

Na lokální i mezinárodní úrovni je třeba také zakročit proti škůdcům, jak ve formě invazivních druhů živočichů, tak v podobě pytláků a pašeráků, zejména pokud ubližují ohroženým a chráněným druhům zvířat.

Do roku 2030 by se mělo potlačit rozšiřování pouští, měla by se obnovovat znehodnocená půda, stranou pozornosti nezůstávají ani horské ekosystémy a jejich zachování.

Našemu druhu se úspěšně daří ničit prostředí, ve kterém žije, ale stále ještě není pozdě celou situaci zachránit. Například prostřednictvím sdílení tohoto i jemu podobných článků.

Existují i přímější formy pomoci. Můžete vyjet na stáž do zahraničí do zasažených oblastí a reálně něco napravit. Stejně tak v naší republice můžete spolupracovat s dalšími zainteresovanými lidmi, kteří se snaží změnit situaci okolo nás k lepšímu.

A v připraveném dotazníku se můžete podělit o názor, jak moc vám na životě na zemi záleží. Zapojte se, než bude příliš pozdě.

Autor: Ondřej Mergl

Profilový obrázek

About the author