Jak se můžete zapojit do utváření lepší budoucnosti?

Přemýšleli jste někdy, jak může vaše společnost zodpovědně přispět k budování lepší budoucnosti? 

Společnost Prysmian group spolupracuje s AIESEC v posledních letech prostřednictvím projektu “Youth 4 Global Goals”. Pilotováním různých strategií nejenže podporují cíle OSN pro udržitelný rozvoj, ale také se snaží propojit plán udržitelnosti společnosti s AIESEC. Společnost se snaží podporovat více mladých lidí, aby se řídili a žili podle zkušeností, které získali na zahraniční stáži.

Vzhledem k tomu, že nám, jako generaci tisíciletí, opravdu záleží na tom, co se bude dít v budoucnu, jak zmínil deník Forbes – my budeme tedy ti, kteří mění svět. Je důležité zmínit, že se díky naší iniciativě přibližujeme tomu, o co naše generace usiluje.

Partnersrví s Prysmian Group není však jen propojeno pouze s tím, co my jako generace tisíciletí hledáme, ale také s naší vizí AIESEC. Jak Fabrizio Rutschmann, víceprezident lidských zdroj v Prysmian Group, říká – Budoucnost každého závisí na sdílení různých zkušeností a poznávání nových kultur, a zároveň respektování rozdílů, které představují jak profesionální, tak i lidský přínos.

Nejdůležitějšími body tohoto smysluplného partnersví je právě to, o co obě organizace usilují:

Prysmian Group se úspěšně účastnil projektu “Global Youth Speak Forum”  v roce 2017 v Cartagene, Kolumbie, který se snažil získat poznatky od široké a rozmanité skupiny mladých lidí o různorodosti a začlenění na pracovišti.

Prysmian Group také podpořil mladé lidi při účasti na zahraničních stážích, ať už doborovolnických, tak profesních pořádané právě organizací AIESEC. To umožnilo mladým lidem sdílet své kultury a zkušenosti. Zároveň měli možnost získat zkušenost v dobrovolničení zaměřené na konkrétní cíle udržitelného rozvoje od OSN.

Náš nadcházející projekt ve spolupráci s Prysmian Group bude pilotovat strategii, jejímž cílem je poskytnout svým zaměstnancům do 30 let zkušenosti s dobrovolnictvím po celém světě zaměřené na genderovou rovnost, klimatické akce a zodpovědnou spotřebu a výrobu.

Prostřednictvím všech těchto iniciativ je cílem tohoto partnerství propojit mládež a umožnit jim získávat zkušenosti nejen s globálním dobrovolničením, ale také seznámit je s inkluzivnějším a různorodějším pracovním prostředím.

Autor: Ioana Varga
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author