Jaký význam má společenská odpovědnost na pracovišti?

Společenská odpovědnost je koncept, který znamená, že každý jednotlivec nebo organizace má závazek vůči fungování společnosti jako celku tak, aby byla zachována rovnováha mezi ekonomikou a ekosystémy.

Dnes již každá korporace zná důležitost investování do těchto záležitostí. I když tyto investice nemají přímý dopad na ziskové marže, prokážou zákazníkům a světu, že korporacím na společnosti jednoduše záleží.

Tyto praktiky mají velký vliv na budování důvěryhodnosti společnosti v jakékoli sféře podnikání. Zákazníci hledají více než kvalitu v produktech nebo službách. Studie provedená firmou Cone Communications ukázala, že 9 z 10 zákazníků očekává od společnosti více než dosahovat zisk – měli by také odpovědně pracovat na řešení sociálních a enviromentálních otázek. Stejné procento lidí by bojkotovalo podnik, kdyby se dozvědělo o jeho nezodpovědných nebo klamavých obchodních praktikách.

Jestliže vás zajímá, jak se společnosti na celém světě chovají zodpovědně ke společnosti, existuje skvělý seznam Business News Daily s 22 příklady společností, které jsou společensky odpovědné.

Přestože společenská odpovědnost jako celek je velmi důležitá, největší efekt, který může mít v podnikovém prostředí je napojen na pracovní sílu – mladé zaměstnance, abychom byli přesní.

Jedna z hlavních charakteristik generace tisíciletí jsou přesně její společensky odpovědné rysy. Je velmi důležité, aby mladí lidé pracovali s podobně smýšlejícími organizacemi, které budou s jistotou plnit svou roli pro lepší budoucnost.

Díky tomuto vidí mladí lidé ve své práci smysl a pochopení, že jejich práce umožní lepší sociální podmínky a udržitelnost. Zvyšuje to tak zájem o zodpovědnou organizaci a perspektivu dlouhodobé spolupráce.

Společenská odpovědnost je obrovskou součástí generace tisíciletí, stejně jako místo, kde pracují.

Jak je vaše organizace společensky odpovědná? Zapojujete se do nějakého programu? Nechejte nám nějaké tipy v komentářích.

Autor: Lara Silverio
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author