Nezaměstnanost mladých v Polsku

Podle polského ministerstva školství počet studentů, kteří ukončí studium po prvním roce narůstá každým rokem. Počet studentů, kteří se hlásí na navazující studium na vysoké škole klesl zhruba o 15 %. Nezaměstnanost lidí ve věku od 20 – 25 let je 28 %, což řadí Polsko mezi TOP 10 zemí s největší nezaměstnaností v Evropě. To je jenom několik faktů, které v Polsku ovlivňují mladé lidi.

Jednou z hlavních příčin je integrace mladých na pracovní trh. Navíc se zvyšuje podíl práce, která nezajistí základní životní potřeby, a tím pádem vede k chudobě. V Polsku si však už prošli i horšími časy. Na začátku nového tisíciletí dosahovala nezaměstnanost mladých až 40 %. Hlavní důvod byl zánik pracovních míst, kterých bylo skoro 3 milióny. Naštěstí od roku 2004 se začala zlepšovat kondice polské ekonomiky a do roku 2008 klesla nezaměstnanost mladých na 17 %. Bohužel přišla krize a i přesto, že Polsko nezasáhla tak, jako jižanské státy, nezaměstnanost začala opět stoupat.

Dalším důvodem nezaměstnanosti je vysoké procento pracovních smluv na dobu určitou. Leckdo by si myslel, že první smlouva bude na dobu určitou a když se zaměstnanec osvědčí, tak mu bude smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Ale opak je pravdou, většinou na smlouvy navazují další časově omezené smlouvy, které nechávají mladé lidi v nejistotě. Nejvíce je tento typ smluv rozšířen v maloobchodě a ve službách, kde podíl časově omezených smluv přesahuje 40 %.

Toto zapříčiňuje, že řada mladých Poláků míří za štěstím do zahraničí. V zahraničí pracuje přes 2 miliony Poláků, z čehož je polovina ve věku 20 až 29 let. Polsko se tak musí potýkat s únikem mozků do zahraničí. Dalším problémem je to, že Poláci odcházející do zahraničí nepracují v oboru nebo jejich práce neodpovídá stupni jejich vzdělání. Takže dochází k plýtvání vědomostmi. Pouze 1 z 10 vysokoškolsky vzdělaných lidí najde práci, která odpovídá jeho vzdělání.

V současné době zde převažuje situace, kdy díky studijnímu boomu nabídka absolventů vysokých škol převládá nad poptávkou. Poptávka je, ale především po kvalifikovaných řemeslnících, kteří buď nejsou nebo zemi opouštějí, protože v zahraničí mají vyšší mzdu.

V reakci na tuto situaci vznikl projekt NextStep, který má pomoci studentům na středních školách najít jejich budoucí směr. A to je právě možnost pro tebe! Vyjeď na některou z škol v Polsku a pomoz mladým polským dětem. Během 6-ti týdnů můžeš jako stážista pomoct rozvinou jejich prezentační nebo komunikační dovednosti a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Tak co jdeš do toho?  Zaregistruj se na http://nastaz.cz/.

Profilový obrázek

About the author