Sdílej svůj úsměv a zlepši vzdělání dětí v Kyrgyzstánu

Kyrgyzstán nalezneme ve Střední Asii. Hlavním městem je Biškek. Sousedí s Čínou, Tádžikistánem, Uzbekistánem a Kazachstánem. Nezávislý stát vznikl v roce 1991, do té doby byl součástí SSSR. Dnes je Kyrgyzstán jednou z nejméně ekonomicky rozvinutých zemí bývalého Sovětského svazu.

Největší část populace představují Kyrgyzové (asi 73% z celkové populace necelých šesti milionů), na druhém místě jsou lidé z Uzbekistánu a dále Rusové.

Země je 116 ze 177 na žebříčku Human Developement Index.

Školství

Stejně jako v ostatních zemích bývalého SSSR stále převládají pozůstatky sovětského modelu školství, což zemi z hlediska vzdělávání staví před mnoho výzev – školství se stále vyvíjí a v cestě ke zlepšení stojí mnoho překážek. Vláda se stále potýká s problémy a ne všechny děti v Kyrgyzstánu mají přístup ke vzdělání. Je to dáno zejména nestálým ekonomickým vývojem země.

Školská reforma

Mnoho lidí zpochybňovalo kyrgyzské školství zejména proto, že absolvování školy nepřinášelo jistotu zaměstnání.
Kyrgyzské vládě chyběly zdroje na podporu školství, proto snížila povinnou školní docházku na devět let. Několik let školy financovaly svůj chod za pomoci komunálních vlád a byly nuceny pronajímat své prostory, kvůli nedostatku financí. Po studentech se vyžadovalo, aby si učebnice kupovali nebo půjčovali sami na své náklady.

Dnes vláda zaručuje bezplatných devět let studia.

Přístup ke vzdělání

Přestože Kyrgyzská republika udělala velký pokrok v dostupnosti vzdělání, stále zaostává za svými sousedy. Do základních škol nastoupí zhruba 87% dětí, na střední školu pak už jen 80%. Největší nedostatky má Kyrgyzstán v předškolním vzdělávání, kam nastoupí zhruba jen 10% dětí příslušného věku.

Financování škol

Financování škol je v Kyrgyzstánu prioritou. Vláda do něj investuje zhruba 22% svého rozpočtu. Přesto zhruba 35% nákladů ve městech a 25% nákladů na venkově nepochází ze státního rozpočtu.
Ačkoli tedy vláda garantuje bezplatné vzdělávání, spoléhání se na mimorozpočtové zdroje vytváří nerovnost v dostupnosti vzdělání pro děti z chudých rodin, protože si vzdělání jednoduše nemohou dovolit.

Dalším faktorem, který ovlivňuje kvalitu vzdělávání, jsou platy učitelů. Ty se již několik let nezvýšily, navzdory tomu, že náklady na život stále rostou, což vede k tomu, že jsou učitelé často nuceni mít dvě zaměstnání.

Kyrgyzstánské prioriy z hlediska vzdělávání

Vláda se chce zaměřit hlavně na reformu, která by doopravdy umožnila vzdělávat se každému dítěti, monitorování výdajů poplatků za školy a jak ovlivňují rodinné výdaje.

Projekt „Share a smile“

Projekt Share your smile má za cíl inspirovat a motivovat mladé studenty, předávat jim hodnoty a učit je o cizích kulturách. Do Kyrgyzstánu přijíždějí stážisté z celého světa právě proto, aby přinášeli kvalitní workshopy, vyučovali angličtinu a hovořili o své vlastní zemi. Pro děti v Kyrgyzstánu je velice důležité, aby jim bylo poskytnuto vzdělání, které školský systém nemůže nabídnout.

Stážisté se umisťují do kyrgyzských rodin, a tak kulturní obohacení probíhá oboustranně.

Chceš se seznámit s kyrgyzskou kulturou, přinést pozitivní změnu a odhalit své vlastní možnosti?

Klikej na www.nastaz.cz

Autor: Hana Osifová

Profilový obrázek

About the author