Školní dril na Tchaj-wanu

Něco málo o Tchaj-wanu

Tchaj-wan je 13 974 km2 veliký ostrov ležící u východního pobřeží Číny. Žije zde okolo 23 miliónu lidí a vše co se na ostrově děje je významně ovlivňováno sousední Čínou. Nicméně Tchaj-wan se snaží vystupovat jako demokratická země a od roku 1996 si volí vlastní vládu. Dokonce v roce 2016 byla zvolena první ženská prezidentka.

Vzdělávací systém

Zodpovědným orgánem za nastavování vzdělávacích cílů a řízení veřejných vzdělávacích institucí je stejně jako u nás Ministerstvo školství. Systém se skládá ze tří částí:

  • 1) Základní vzdělání se skládá ze 2 částí. Prvních 6 let děti navštěvují základní školu a následně se přesunou na takzvanou „Junior High School“, kterou děti studují 3 roky.

Oficiálním jazykem používaným na všech typech škol je čínská Mandarínština. Akademický rok je od září do června. Gramotnost u lidí na 15 let žijících na Tchaj-wanu byla v roce 2014 98,5 %, což tuto zem řadí na první příčky na světě. Studenti, kteří projdou zdejším vzdělávacím systémem, získávají jedny z nejvyšších známek v mezinárodních testech. Studenti excelují především v matematických a vědních disciplínách.

Problémy se kterými se potýkají

Nicméně systém je často kritizován, kvůli přílišnému soustředění se na memorování si věcí a dril, tím absolventi ztrácejí potřebnou kreativitu. Způsobené to může být i tím, že studenti mají 8 hodin 5x – 6x týdně a večer chodí ještě do večerní školy, aby své vědomosti rozšířili. Jejich honba za dokonalostí nakonec vyústí v to, že nemají čas na žádný osobní život, protože mají tolik úkolů, že jim na nic jiného nezbývá čas. Dokonce se škole věnují i většinu prázdnin, takže potom nemají čas poznat nic ze světa kolem nich. Politici se tento problém snaží řešit řadou reforem. Jestli pomohou ukáže až čas.

Za dobrým skoré však stojí 1 050 hodin strávených žáky ve škole, což je o 220 hodin více než v České republice. Navíc je zde rozdíl mezi vzděláváním dětí ve městech a ve venkovských oblastech. Proto můžeš vyrazit na projekt DEAM BEYOND LANGUAGE a pomoci studentů získat první mezinárodní zkušenost.  

Profilový obrázek

About the author