Školství na Ukrajině – výzva, kterou je třeba přijmout

Stejně jako jiné státy i Ukrajina čelila po pádu Sovětského svazu velkým změnám, mj. i ve školství. Ukrajina se dlouhou dobu o náhradu sovětského modelu školství nepokoušela. Ze začátku se hlavně soustředila na odstranění ideologií z výuky. Stejně jako na většině škol u nás je výuka spíše teoretická a žáci se učí pamatovat si fakta.
Základní školy mají sedmnáct různých povinných předmětů. Střední školy jsou nastaveny na vysoký standard, ale bohužel jen gymnázia a lycea mají potřebné prostředky k tomu, aby mu dostály.

Na Ukrajině je zhruba 300 škol, které zprostředkovávají vyšší vzdělání, 70 z nich je soukromých. Za osnovy a mnohdy problematické) financování je zodpovědné Ministerstvo školství a věd. Univerzity stále čerpají více než 30% procent financí ze školného.
Ukrajina má ale v posledních letech ambice modernizovat systém školství a začlenit se do evropského vzdělávacího prostoru. Proto spolupracuje s dalšími zeměmi bývalé SSSR, které prošly podobným vývojem, mezi nimi i s Českou republikou (projekt „Podpora rozvoje školství na Ukrajině“).

GoUkraine – GoCamps

Svůj projekt má na Ukrajině i AIESEC. V rámci přispívání k plnění Cílů udržitelného rozvoje (program OSN), mezi něž patří i cíl s názvem „Kvalitní vzdělávání“, fungují na Ukrajině GoCamps.

Stážisté přijíždějí na Ukrajinu, aby během 4 – 6 týdnů zprostředkovali dětem kvalitní výuku angličtiny skrz interaktivní lekce, pomohli je namotivovat k dalšímu studiu a ukázali jim, že dveře do světa mají otevřené. Mimo to s dětmi také sportují a tvoří zábavný program.
Stážisté jsou ubytováni u místních rodin, a tak se každý den setkávají s ukrajinskou kulturou.

Chceš pomoci pozitivně tvarovat dětskou budoucnost, seznámit se s cizí kulturou tváří v tvář a zároveň se podělit i o tu svou? Získat zkušenosti, poznat sama sebe a rozvíjet své schopnosti?
Vyjeď na Ukrajinu!

Klikej na www.nastaz.cz a zapoj se do boje za lepší svět.

Autor: Hana Osifová

Profilový obrázek

About the author