V Kolumbii (ne)všichni školou povinní

V jihoamerické Kolumbii je povinná školní docházka pouze do páté třídy. Skutečnost je ale rozdílná. Z důvodu zcela odlišného způsobu života ve městech a na venkově, je pro venkovské děti školní docházka téměř nedostupná. Není to jen z důvodu fyzické nedostupnosti školních zařízení, ale svoji úlohu má i finanční stránka věci. Ve městech je situace trochu příznivější, i když i tam jsou kolem školní docházky problémy. Je zde obvyklá velká dětská zaměstnanost a to už od útlého věku.

K přijetí na soukromou základní školu, pokud chtějí rodiče školu opravdu dobrou, musí rodiče uchazeče počítat s přihlášením již ve čtyřech letech do mateřské školy. Potom teprve přejdou děti do první třídy základní školy. Tato „mateřská“ škola je pouze dopoledne, ale i zde se platí školné, v přepočtu asi dva tisíce českých korun – opět měsíčně! A opět je třeba připočítat další náklady. Bez absolvování této mateřské školy není prakticky možné dítě do soukromé základní školy umístit.

Střední školství funguje stejně jako u nás, to znamená souběžně státní a soukromé školy. V obou typech se znovu hradí školné. Veřejné střední školy jsou nejlepší a mají opravdu dobrou úroveň. Na soukromé škole je to tak, že když budeš mít na to, abys ji platil, ty zkoušky uděláš. Takže ti bohatí pak mají samozřejmě i lepší hodnocení. Dostanou se na veřejné vysoké školy a pro chudší studenty už pak nezbydou místa. Střední škola končí vykonáním závěrečné zkoušky, která je bodově hodnocena a tento počet bodů je určující pro další studium nebo uplatnění v praxi. O veřejné školy je obrovský zájem, na obor se přihlásí tisíce lidí a přijímány jsou pouze desítky.

Pomoci systému vzdělávání v Kolumbii můžeš díky projektu WE SPEAK. Jeho cílem je zlepšit a zvýšit u místních studentů komunikativnost, zejména v anglickém jazyce, dále jejich kreativitu, přizpůsobení se různým podmínkám a přidáním zkušeností ze života, který je obvyklý v evropských zemích. Zároveň můžeš prožít 6 týdnů v Kolumbii, která nabízí multi-etnické, multi-kulturní prostředí. Je skvělým místem naučit se nebo zdokonalit se ve španělštině a vzhledem k tomu, že je to jeden z nejrozšířenějších světových jazyků v mezinárodní komunikaci, bude jistě přínosem pro potencionální stážisty. K atraktivitě výše uvedené destinace přispívají i neobyčejně sympatičtí a veselí obyvatelé, nádherná neporušená příroda, v jižní části pokrytá Amazonským deštným pralesem a na severu překrásným Karibským mořem. Stačí se jen zaregistrovat na www.nastaz.cz.

Autor: Michaela Růžičková

Profilový obrázek

About the author