Válka, násilí a korupce

Polovina dětí v zemích zasažených konfliktem opouští základní školu, počet uprchlíků pod mezinárodní ochranou stoupl na 13 milionů. Představte si, že by se celá naše republika musela někam odstěhovat, protože by u nás zuřila válka.

Ta zatím probíhá daleko od nás, ale jiný nešvar bují i v našich kruzích – korupce, úplatky, krádeže a daňové úniky. Finanční škody se šplhají do desítek bilionů korun, a to mluvíme pouze o těch odhalených případech.

Zakročit proti tomu se snaží OSN prostřednictvím svého Cíle udržitelného rozvoje č. 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.

Cílem je snížit veškeré formy násilí a s ním související úmrtnost, stejně jako skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi. Veřejnost by měla být lépe informovaná o ochraně základních svobod.

Spravedlnost by měla platit stejně pro všechny, každý by měl mít právní subjektivitu. Rozhodnutí ohledně důležitých věcí by měla zahrnovat všechny úrovně společnosti, podporovány by měly být nediskriminační zákony a politika udržitelného rozvoje.

Naproti tomu je cílem vymýtit všechny formy korupce a úplatkářství, zvýšit transparentnost institucí, posílit roli kontrolních institucí. Rozvojové země by měly více promlouvat do rozhodování v mezinárodních institucích.

Do roku 2030 by se měl snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, mělo by se bojovat proti všem formám organizovaného zločinu a terorismu.

Myslíte si i vy, že mír a spravedlnost patří mezi základní lidské hodnoty? Tak sdílejte dále tento článek, nebo se o tom více rozpovídejte v dotazníku.

Jestliže se chcete více zapojit do řešení tohoto i ostatních problémů, zkuste se spojit s mladými lidmi, kteří se u nás udržitelným rozvojem zabývají. Nebo vyjeďte do zahraničí a na nějaké stáži pomozte řešit dané problémy přímo. Za udržení míru a spravedlnosti je zodpovědný každý z nás.

Autor: Ondřej Mergl

Profilový obrázek

About the author