Ve víru velkoměsta

Když bydlíte ve městě, máte všechno blízko, kromě přírody. Nemusíte dlouho dojíždět, ale zase jste zavaleni smogem a hlukem. A ještě se mačkáte s ostatními jako sardinky.

Města totiž pokrývají pouze 2 % zemského povrchu, přestože v nich žije polovina lidstva! Spotřebovávají tři čtvrtiny veškeré energie, přičemž vytvářejí tři čtvrtiny skleníkových plynů.

Taková koncentrace přináší neskutečné nároky na pitnou vodu, kanalizaci, zdravotnický systém i životní prostředí. Ne vždy se to daří – vždyť téměř miliarda lidí žije ve slumech. A právě proto se s tím OSN snaží něco dělat prostřednictvím svého Cíle udržitelného rozvoje č. 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce.

fb-10

Tento cíl v sobě skrývá několik rovin. Jednak posílit do roku 2030 udržitelnou urbanizaci, aby měli všichni přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení, zlepšily se dopravní systémy, vznikaly nové budovy. Koneckonců život ve městě může vést ke zvýšení efektivity, lepšímu využívání zdrojů.

To vše samozřejmě ruku v ruce s ochranou. Pečovat o kulturní a přírodní dědictví, předcházet negativním dopadům přírodních katastrof, mít připravené kompletní řízení rizik, aby například povodně, zemětřesení či hurikány nepřinášely takové škody.

V neposlední řadě OSN myslí na životní prostředí. Zaměřuje se na kvalitu ovzduší, nakládání s odpadem. Počítá s městskou zelení, ale také bere ohled na vztahy mezi městy a okolními vesnicemi. Pozitivní příklad v tomto směru ukazuje čínské město Ž-čao, které je poháněné solární energií, v samotném centru až z 99 %.

Co kdybyste se mohli podílet na rozšiřování měst? Existují zahraniční stáže, které mají takové cíle. Nebo můžete podporovat podobné myšlenky v naší domovině.

Preferujete život ve městě nebo na vesnici? Podělte se o svůj názor v dotazníku. A pokud věříte v myšlenku rozvoje měst, sdílejte dále tento článek.

Autor: Ondřej Mergl

Profilový obrázek

About the author