Vzdělávání v Rumunsku

Víš, jaký je systém vzdělávání v Rumunsku? Že nevíš? Nevadí, více informací budeš mít po přečtení tohoto článku a můžeš tak porovnat, jak se liší rumunský přístup od toho našeho.

Systém vzdělávání v Rumunsku se skládá z 5 částí z nichž povinná docházka je od 6 do 17 let. První částí je mateřská školka, která není povinná a je pro děti od 3 do 6 let. Děti zde už většinou začínají s cizím jazykem. Další aktivity ve školce jsou základy tancování, plavání, dokonce i IT. Pro děti je ve většině školek zajištěn odvoz z domova do školky a zpět. Ve školce jsou děti rozděleny do skupin podle věku po 10 až 15 na starost je má 1 až 2 učitelé nebo učitelky. Bohužel ve venkovských oblastech jsou školky podfinancované a nabízí omezené služby.

Druhým stupněm je základní škola, která je pro děti od 6 do 11 let. Tato část je pro děti povinná. První rok je přípravný, který má děti připravit na školní docházku. Základní škola je v Rumunsku zdarma. Školní rok začíná v půlce září a končí v půlce června. Je rozdělen na dva semestry, první od září do prosince a druhý od ledna do června. Velikost tříd je okolo 30 žáků a jsou rozděleny stejně jako u nás, tedy při větším počtu tříd jsou označeny písmeny A, B a tak dále. Žáci dostávají 4 druhy známek, které jsou značené písmeny FB, B, S a I/N, kde FB je nejlepší a I/N je nejhorší.

Třetím stupněm je označováno Gymnasium, které navštěvují děti od 11 do 15 let. Zde jsou žáci hodnoceni na stupnici od 1 do 10. Kde 10 je nejlepší a 1 nejhorší. Od této fáze mají žáci více specializované hodiny. Předměty studenti studují na základě výsledků testů. Také jako u nás na druhém stupni mají studenti různé učitele na různé předměty.

Na konci Gymnasia všichni žáci v Rumunsku absolvují test, který je z rumunského jazyka, literatury, matematiky a cizího jazyka. Pro úspěšné složení je potřeba získat minimálně známku 5. Když jsou žáci úspěšní mohou pokračovat na střední školu, která je od 15 do 19 let. S tím, že první dva roky jsou povinné a další jsou dobrovolné. Absolventi středních škol musí složit zkoušku nazvanou „Baccalaureate“, což je něco jako naše maturita složená z 6 předmětů. Po splnění můžou žáci pokračovat na vysokou školu, kde je hodně podobný systém jako u nás.

Rozdíly oproti českému systému:

  • Velké rozdíly mezi městskými a vesnickými školami, kdy na vesnicích nejsou peníze a často jsou zde školáci vyučováni ve velmi improvizovaných podmínkách se nedostatkem učitelů
  • Ve většině škol se nosí školní uniformy
  • Žáci začínají v různé časy
    • Část školy, většinou ti mladší začínají v 8:00 a končí v 12:00 – 14:30
    • Druhá část školy začíná v 1:00 a končí 17:00 – 19:30
  • Hodiny trvají 50 minut
  • Školy většinou žákům nenabízí možnost stravování
  • Doba školního roku – školní rok začíná v půlce září a končí v půlce června. Je rozdělen na dva semestry, první od září do prosince a druhý od ledna do června

 

Tak co na to říkáš? A víš, že můžeš přispět ke zlepšení tohoto systému? A to když se zapojíš do některého z našich projektů.

Profilový obrázek

About the author