Generace lídrů

Leadership je jedno z těch slovíček, které se v poslední době skloňují ve všech sférách lidského života a v různých jazycích. Chceme být dobrými lídry nejen v pracovním životě ale i v tom osobním.

Cesta k leadershipu začíná právě v jeho definici.Neexistuje jednoduché vysvětlení a sto různých lidí si může definici lídra vysvětlit sto různými způsoby. My v AIESEC se na lídra díváme skrze čtyři různé kvality: empowering others, solution oriented, self aware, world citizen.

SELF AWARE

Dobrý lídr se soustředí na své silné stránky, které každým dnem rozvíjí. Zná své hodnoty, vidí je před sebou a snaží se podle nich žít. Mimo to neustále zkoumá a hledá to, čeho chce v životě dosáhnout. Je upřímný k sobě a k ostatním, které umí efektivně vést kupředu, tím, že ukáže na jejich přednosti nebo dobře myšlenou zpětnou vazbo  u.

EMPOWERING OTHERS

Každý lídr má kolem sebe lidi, kteří ho poslouchají a pro které je inspirací. Musí se snažit tyto lidi opravdu inspirovat. Zná jejich silné a slabé stránky a efektivně na nich společně s nimi pracuje. Pomáhá jim v osobním růstu. Snaží se dosáhnout vyšší účinnosti tím, že pracuje s ostatními, poslouchá jejich nápady a vytváří motivující prostředí, které podporuje kreativitu.

SOLUTION ORIENTED

Každý problém má své řešení, naší úlohou je ho jen najít. Proto je dobrý lídr orientovaný na řešení, ne na problémy. Nebojí se přijmout výzvu a ukázat odolnost. Když je třeba, je ochotný riskovat a snaží se zachovat pozitivní postoj i v neočekávaných a problémových situacích. Když spadne, vstane, protože při nejbližším problému, bude vědět, že už jednou spadl, no navzdory tomu se zvládl opět postavit.

WORLD CITIZEN

Každý z nás je součástí obrovského a komplexního světa, bez rozdílů, které sebou přinášejí různé národnosti. Politická situace v zemi na druhé straně zeměkoule dokáže dnes ovlivnit to, co budeš mít za měsíc na oběd, nebo jaký vzduch budeš dýchat.Proto se dobrý lídr zajímá o světové problémy.Věří, že i on může pomoci k  pozitivní změně ve světě, která ovlivní nás všechny. Nebojí se vzít na sebe zodpovědnost za zlepšení prostředí v jeho okolí.

Být dobrým lídrem znamená postavit sebe sama do situací mimo jeho komfortní zónu, abychom mohli růst. Musíme být ochotní zkoušet nové věci, o kterých jsme si mysleli, že nejsou možné. Nemůžeme čekat, že dobré věci se jen tak stanou. Musíme pro ně něco udělat. Pak se můžeme stát generací, která má možnost růst a stát se generací, kterou tento svět potřebuje.

Tak co, staneš se lídrem i ty?

Profilový obrázek

About the author