Temná strana leadershipu

(Ne)dávno, v předaleké galaxii…

se temná strana leadershipu stala skutečným jevem, který se bez povšimnutí vkrádal do mnoha organizací. Zprvu bylo těžké problém jakkoli uchopit. To umožnil až další výzkum, který zodpověděl otázky, co to vlastně temná strana leadershipu je a co můžeme udělat proto, aby nás nepohltila.

Byly definovány tři temné síly, též známé jako temná trojice, a to machiavelismus, psychopatie a narcismus. Ani jednu není radno podceňovat. Představte si, že jste najednou vydání na milost vašim třem největším strachům, které vás mohou proti vaší vůli ovládat, a dle Ernesta O’Boyla z Univerzity v Iowě kontraproduktivně působit na vaše pracovní chování a výkonnost.

Machiavelismus

Machiavelismus je charakterizován manipulativními technikami, pesimistickým pojetím humanismu a povýšením výkonnosti nad morální principy. Jeho zásady byly popsány v knize Vladař od Niccola Machiavelliho (kterou sepsal jako příručku pro panovníka Lorenza Medicejského) a často odkazují na to, jak dosáhnout cílů bez ohledu na použité metody (účel světí prostředky). Jedinci se tedy nezaleknou porušování etiky, lží ani manipulace.

Psychopatie

Korporátní psychopaté se vyznačují nedostatkem sebekontroly, sebereflexe, etiky a empatie. Bývají šarmantní, výřeční a schopní udělat vše pro dosažení svého cíle. Vyzdvihují sebe, přivlastňují si zásluhy jiných, svalují vinu na ostatní. Mají silné vztahy s nadřízenými, ke kolegům jsou falešně loajální, vyhrožují, klamou, zbavují se rivalů. Dařit se jim může ve firmách, které mají špatně nastavený žebříček hodnot nebo kontrolní systém (např. společnost Enron). O fungování psychopatů v korporacích pojednává třeba kniha Hadi v oblecích.

Narcismus

Narcisté jsou lidé, kteří jsou extrémně nafoukaní a mají velkolepou vizi o své budoucnosti. Domnívají se, že jsou lepší než ostatní, a tím si zaslouží jejich pozornost a obdiv. Milují sami sebe, staví se do záře reflektorů a potřebují, aby je milovaly davy. Narcistovi nikdy nebude stačit láska a obdiv jednoho člověka.

Rob Kaiser, prezident Kaiser Leadership Solutions, uvádí, že základem pro vypořádání se s temnou trojicí je porozumění motivům patologického chování. Příkladem reakce pak může být vytvoření strategie, jak a kdy nadřízenému říkat špatné zprávy, nebo věnování mu přiměřeného obdivu, když ho vyžaduje, a přimění ho tak naslouchat zpětné vazbě.

Jako v dalekých galaxiích, tak i v leadershipu, jsme si nakonec uvědomili sílu temné strany a že není radno ji podceňovat. Je důležité v sobě vždy hledat to dobré a také to nechat vyniknout.

V AIESEC věříme, že hodnoty něco znamenají, a rozvíjíme takový leadership, který bude s temnou silou vždy bojovat. Víme, že by bylo snazší obrátit se k machiavelismu a dosáhnout našich cílů bez ohledu na cenu, ale kým bychom se potom stali? Úspěch neznamená nic, pokud ho člověk nemá s kým sdílet, a temná trojice akorát všechny odhání.

Vyber si proto cestu plnou výzev a překážek, protože právě ty ti umožní rozvinout tvé vůdcovské dovednosti nejlépe, a kdyby ses jednou ocitl/a na scestí, vždy věř, že máš sílu temnou stranu porazit!

Nechť tě provází síla!

Autor: Mariana Lainfiesta
Překlad: Tereza Caltová

Profilový obrázek

About the author