Zdokolanení řízení výkonnosti – jak může ovlivnit pracovní prostředí?

Řízení výkonnosti se stalo povinností pro každou společnost na celém světě, díky čemuž je zajištěno lepší pracovní prostředí pro každého zaměstnavatele a zaměstnance. Dobrá realizace bude zlepšovat produktivitu každého podniku a umožní nepřetržité řízení výsledků společnosti a jejich hodnot. Níže naleznete několik tipů, jak řízení výkonnosti vylepšit.

Nejprve je důležité pochopit, co to vlastně řízení výkonnosti je. Vypadá to, že je poměrně složité tento pojem přesně definovat. Podle definic z různých zdrojů to můžeme popsat jako model, metodologii či někteří konzultanti používají termín jako náhradu za tradiční systém hodnocení.

Pravdou je, že je složité to definovat jedním slovem. A tak říkáme, že je to proces vytváření zdravého pracovního prostředí, ve kterém jsou všichni zúčastnění zapojeni a nasazeni, aby mohli dosáhnout svých nejlepších schopností a cílů společnosti.

Jestliže očekáváme skutečný dopad na produktivitu společnosti, je důležité si uvědomit, že řízení výkonnosti je celý proces, který začíná vytvářením pracovní role a náboru a končí pouze tehdy, rozhodne-li se zaměstnanec ukončit práci. Jeho správné provádění závisí na správě jednotlivých částí, jako jsou nastavení očekávání a cílů, stanovení priorit a řízení času, sledování činností, vypracování přehledů a samozřejmě vylepšení procesů.

Tak jak mohou firmy od začátku zlepšovat řízení výkonnosti?

Co společnost potřebuje?

Je skutečně důležité pochopit potřeby společnosti, jestliže je známe, bude řízení výkonnosti jednodušší. Musíte vytvořit jasný popis pracovních pozic, narekrutovat potenciální zaměstnance a vybrat nejvhodnějšího pro tuto roli. Udělejte si čas, abyste uspořádali různá další setkání, poznali své kandidáty, jejich silné stránky, slabosti a dovednosti, které mohou přispět k tomu, co potřebujete.

Nastavení očekávání a cílů

Nabídněte svým novým i starým zaměstnancům příležitost sjednat pracovní podmínky, jako jsou plat, výhody, flexibilita a další organizační výhody, což pomůže zvýšit jejich závazek vůči společnosti. V tomto okamžiku bude snazší stanovit jejich odpovědnost a určit, jaké jsou jejich cíle.

Podle Joshe Bersina se více a více firem zaměřuje na cílový systém OKR (Objectives and Key Results – cíle a klíčové výsledky). To pomáhá firmám porozumět svým zaměstnancům, zlepšovat jejich práci v týmu a sladit se s jejich osobními cíli.

Udělej zaměstnance Tvým přítelem

Nakonec najděte ve svém zaměstnanci přítele. Základní činnosti, jako je přivítání zaměstnanců ve vaší společnosti, zajištění efektivní orientace, vytvoření prostoru pro naslouchání jejich potřeb a uznání jejich úsilí zajistí správné řízení výkonnosti. Z testu společnosti Forbes vyplývá, že ti zaměstnanci, kteří hledají přátelé ve svých spolupracovnících, jsou šťastnější a produktivnější.

Rok od roku se pracoviště mění z různých důvodů, a to hlavně proto, že nová generace má své vlastní představy o pracovních kritériích. Takže zůstaňte krok kupředu a veďte vaše řízení výkonnosti tak, aby jste dosáhli perfektního pracovního prostředí a očekávejte nejlepší výsledky.

Autor: Oscar Melo
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author