Čtyři věci, které by se CEOs měli naučit od mladých lídrů

V posledních 20 letech provádí PwC  průzkum globálních generálních ředitelů. Pro rok 2017 se PwC rozhodlo porovnat výsledky s paralelně běžícím průzkumem, na který odpovídalo 200 mladých lídrů z AIESEC. Zachycuje, jak se mění prostředí a jaká rizika a příležitosti by mohly tyto změny přinést.

Průzkum zjistil jak podobnosti, tak i rozdíly mezi současnými generálními řediteli a mladými lídry. Jedním z největších rozdílů byl ekonomický růst. 61 % mladých respondentů se domnívá, že ekonomický růst se v příštím roce zlepší, zatímco stejný názor zastává pouze 29 % generálních ředitelů. Hrozby, které přináší budoucnost, také vnímají odlišně. Mladí lídři se mnohem více obávají změny klimatu, škod na životním prostředí a nezaměstnanosti.

Co se tedy generální ředitelé dneška mohou naučit od generálních ředitelů zítřka? Zde jsou čtyři cenné rady, které je třeba vzít v úvahu.

1. Rovnováha mezi optimismem a realitou

Mladí lídři vidí budoucnost světlejší než dnešní generální ředitelé, ale nezapomínají na možná rizika. Mladí respondenti si myslí, že současný svět je více riskantní. Možná proto, že byli vychováváni během digitální revoluce, myslí zejména na rizika vyplývající z technologického pokroku. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, mladí lidé věří, že ekonomický růst se v příštím roce zlepší, a proto jsou i přes potenciální rizika nad věcí.

2. Systémy a procesy HR se musí přizpůsobit novým generacím

Mileniálové a Generace Z hledají v pracovním životě odlišné věci než předchozí generace. Chtějí se připojit k hodnotám společnosti, pro kterou pracují a jsou hrdí na svého zaměstnavatele. Jen 57 % mladých lidí říká, že organizace přizpůsobují své HR strategie dovednostem potřebným v budoucnosti. Mladí lídři pociťují, že současné HR procesy nejsou pro tento účel vhodné. Aby byli v budoucnu úspěšní, měli by manažeři přizpůsobit své HR procesy tak, aby reflektovali budoucí zaměstnance: mileniály a Generaci Z.

3. Hledání nejlepších talentů není omezena jen na hranice vaší země

Zatímco 88 % mladých lídrů plánuje v budoucnu pracovat v zahraničí, jen polovina z nich se domnívá, že organizace hledají nejlepší talenty mimo hranice své země. Generální ředitelé by si měli uvědomit, že v dnešním světě je mladá generace připravena se pohybovat všude, kde najdou práci, To znamená, že by měli rozšiřovat své obzory, pokud jde o hledání nejlepších talentů. Celosvětová pracovní síla je neuvěřitelnou příležitostí k růstu jakékoli společnosti.

4. Využití výhod technologií

Mladí lidé, kteří odpovídali na průzkum, vyrostli s technologiemi a stěží je můžete vidět bez mobilního telefonu. Jsou odborníky, pokud jde o sociální média, ale nejsou naivní s ohledem na kybernetické hrozby. Pouze 43 % generálních ředitelů uvedlo, že jsou aktivní na sociálních sítích, ve srovnání s 90 % mládeže. Generální ředitelé by měli zajistit, aby jejich společnosti využívaly digitálních transformací všemi možnými způsoby. Technologie přinesly společnostem tolik příležitostí nejen růst, ale také poznat své zákazníky a optimalizovat procesy. Mileniálové mohou snadno provázet různými platformami, a být tak skvělou pomocí pro každou společnost, která chce digitalizovat své operace.

Více o porovnání generálních ředitelů a mladých lídrů se můžete dočíst zde.

Autor: Alexandra Byskata
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author