Jak zaujmout generaci milénia

Generace tisíciletí! Pro pracovní silu budoucnosti někdo pochopení má a jiní jí nerozumí.
Úkolem společností v této problematice je přizpůsobení se trendům a nacházení nových cest, které přinesou lepší integraci nastupující generace. Je to klíčové pro existenci a konkurenceschopnost všech organizací, protože generace Z právě vstupuje na trh práce ve velkém. Společnosti shledávají náročnější rekrutovat mladší ročníky než předcházející generace, protože mají jiné priority na zaměstnavatele.
Pojďme se podívat, co přitahuje generaci milénia do společností.

Technologie

Málokoho asi překvapí, že většina mladých každodenně používá vymoženosti dnešní doby. Současně je kolem 2,32 bilionů smartphonů v každodenním provozu. To tedy znamená, že jeden ze tří obyvatel vlastní chytrý telefon. Aby potenciální zaměstnanci mohli být efektivní, měly by společnosti podporovat pracovní prostřední s četnějším užíváním moderních technologií.
Generace Z dává přednost udržování kontaktu pomocí online metod. To znamená, že raději komunikují přes internet než tváří v tvář. To ovšem neznamená, že bychom se měli vyhýbat osobním schůzkám úplně. Ale společnosti by se měli snažit o co nejflexibilnější přístup k mladým, aby jim mohli nabídnout efektivnější řešení komunikace a samotné práce.

Příležitosti pro osobní rozvoj

Otevíráním příležitostí, které vedou ke zdokonalení schopností zaměstnanců, je jednoznačně správná cesta k nalákání správných lidí do podniku. Generace vstupující na trh práce vyhledává nové cesty k osobnímu rozvoji. A právě tento aspekt vzdělávání hraje velkou roli při hledání prvního zaměstnání. Realizace workshopů, seminářů a dalších tréninkových programů je tedy dobrý způsob k nalákání nové pracovní síly.

Progresivní karierní postup

Lidé hledající první zaměstnání mají zájem o jasnou a progresivní karierní cestu. Proto, pokud je cílem společnosti přitáhnout nové pracovníky, je dobré nabídnout jim kariéru, kterou mohou postupovat s viditelnými pokroky. Tento faktor je často více podstatný než finanční ohodnocení. Vize kvalitního růstu ve společnosti je další cestou k větší atraktivitě u generace milénia.

Dobrá práce/životní rovnováha

Stále více společností pracuje na zlepšování služeb pro své zaměstnance, jako je flexibilnější pracovní doba. Díky ní budou zaměstnanci spokojenější jak v soukromém životě, tak i v tom profesním. Existují ovšem profese, které takovou výhodu poskytnout nemohou, protože vyžadují od zaměstnanců jejich přítomnost v práci, jak říkáme, od 9 do 5. Generace Z požaduje od zaměstnavatele větší otevřenost v požadavcích na pracovní dobu. Konkurenceschopné firmy se řídí trendy a nabízejí svým potenciálním zaměstnancům několik variant času stráveného prací.

Jak nalákat generaci Z

Teď když máte představu, jaké očekávání pracovních podmínek má nastupující pracovní síla. Je dobré si říct, jaká je tedy nejlepší cesta k nalákání jejich zájmu o pozici právě ve vaší společnosti.
Transparentnost je jedno z řešení. Snahou o co největší otevřenost k novým uchazečům, jak je jen možné, si jistě zasloužíte větší zájem. Pokuste se jim nabídnout lepší vhled do vašeho businessu a zeptejte se jich co si o tom myslí. Budou si toho vážit a budou mít v povědomí, že jsou již součástí společnosti. Mimo to je také dobré je zapojit do propagace společnosti, protože vědí, jak působit na své vrstevníky.

To bylo 5 věcí, které jsou v dnešní době zásadní, když jde o rekrutování nové pracovní síly z generace milénia. Pokud vás zajímají další cesty k přilákání nové generace do vaší společnosti, zjistíte více zde.

Autor: Andrew Mathe
Překlad: Jaroslav Faktor

Profilový obrázek

About the author