Podle čeho se mileniálové rozhodují, zda přijmou pracovní nabídku?

S velkým počtem společností a organizací, mají mileniálové mnohem složitější rozhodování, o kterou pracovní nabídku se ucházet. Ještě složitějším se rozhodování stává, když se mu sejdou pracovní nabídky dvě a jeho úkolem je vybrat si tu, která mu budu více vyhovovat. Tato volba se samozřejmě opírá o určité faktory, ty nejdůležitější z nich jsme blíže rozepsali níže.

Osobní rozvoj

Podle průzkumu společnosti PwC pro až 65 % respondentů je důležité vzdělávání a osobní rozvoj na pracovišti. Mladí lidé upřednostňují pracovní místa, na kterém nejen dostanou zaplaceno za práci, kterou odvedou, ale také jim umožňují prostor pro růst a zlepšení. Proto nabídka práce s příležitostí osobního rozvoje bude mileniály více naplňovat a s největší pravděpodobností tuto novou zkušenost přijmou. Právě velká neznámá je to, co způsobuje, že člověk roste a kde jinde se vybízet k výzvě než na místě, kde mladí lidé budou pracovat část svého života?

Reputace organizace

Výsledkem 36 % ve stejném průzkumu vypovídá, jak moc se mladí lidé zajímají o stav samotné společnosti. Mnoho organizací je schopno zapůsobit prací, kterou odvedli v minulosti nebo běžnými zisky. Mileniálové říkají, že věnují hodně času vyhledávání úspěchů společnosti a informace o procesu náboru, než přijmou samotnou pracovní nabídku.

Stabilita organizace také přichází do hry. Pokud v posledních letech rozvíjí nestále, je to pravděpodobně nestabilní prostředí.

V úvahu se také berou osoby, které v konkrétní společnosti pracují. Pokud je známo, že se zaměstnanci špatné chovají k zákazníkům nebo jsou hrubí na lidi přímo na pracovišti, je velmi pravděpodobné, že mladí lidé se rozhodnou pro pracovní nabídku ve zdravějším prostředí.

Role práce

24 % respondentů záleží na tom, jaký dopad bude mít jejich práce pro společnost kolem nás. Chtějí, aby jejich práce měla hlubší význam, jak pro ně samotné, tak pro jejich okolí. Vědomí, že by svou prací „konali dobro“, je také rozhodující, zda přijmou pracovní nabídku nebo ne.

Stejné procento získala role práce také ve vztahu k zaměstnávající společnosti. Mileniálové přemýšlejí, jaké výhody tato pozice přináší jim samotným, tedy jaký balíček výhod zaměstnavatelé nabízejí. Možná hledají životní pojištění, pojištění na ochranu příjmu, placenou dovolenou, stravenky nebo masáže na pracovišti. Je lepší mít nějakou pojistku než nemít žádnou, proto není žádným překvapením, že mileniálové skočí po pracovní nabídce, které nabízí nějaké doplňky. Avšak pokud budou mladí lidé vášnivě zapálení do samotné role práce, balíček výhod je jen příjemný bonus.

Existují samozřejmě další faktory, které vysvětlují, podle čeho se mileniálové rozhodují, zda přijmout nabídku v porovnání s druhou. Tyto jsou však nejznámější způsoby, jak nejen pojmout zaměstnávání těch nejlepších mezi mladými lidmi, ale také jak si je udržet déle než jeden rok.

Autor: Aamirah Mohangee
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author