Storytelling zaměstnanců – proč to Vaše společnost potřebuje?

Storytelling zaměstnanců, tedy vyprávění příběhů, které ve skutečnosti znázorňují, jak se sami zaměstnanci dívají na společnost, ve které pracují, jak jsou v ní spokojení a jaká je její pracovní kultura. Mnoho zaměstnavatelů si myslí, že takovou věc nepotřebují, a to ani tehdy, kdy může významně přispět k úspěchu společnosti a jejímu obrazu.

Vaše společnost potřebuje příběhy zaměstnanců, protože ty vytvářejí a utvářejí kulturu organizace. O čem hovoří vaši zaměstnanci a obsah jejich pracovních příběhů jsou mocnými silami při utváření a posilování silných stránek vaší společnosti. To, co vaši zaměstnanci sdílejí s ostatními a jak často mluví o práci, má širší dopad na jejich profesionalitu a chod společnosti.

Tyto příběhy sdílené na pracovišti mohou také tvořit podstatné jádro zkušeností zaměstnanců. Inspirativní příběhy starších zaměstnanců jsou pro nové zaměstnance o to víc významnější, jelikož je poslouchají právě proto, aby se seznámili s kulturou a pracovním prostředím, které jim zaměstnavatel poskytuje. Podle Harris Interactive 52 % uchazečů o zaměstnání dá nyní raději na osobní příběhy od rodiny a přátel než na informace uvedené na webových stránkách firem. 14 % dá na feedbacky a recenze od lidí, kteří ve společnosti pracují.

Noví zaměstnanci pak využívají tyto pracovní příběhy k tomu, aby si vytvořili očekávání ohledně jejich vztahu s manažerem. Také jsou často nezkušení a jejich myšlení může být těmito příběhy ovlivněno. Bez toho, aby si to uvědomovali, rozvíjejí své vzorce chování a reagují na základě očekávání formulovaných storytellingem zaměstnanců.

Jako zaměstnavatel musíte zajistit, aby příběhy vašich zaměstnanců byly inspirativní, umocňující a posilující pracovní kulturu. Když zjistíte, jaké příběhy kolují po vašem pracovišti, můžete se toho spoustu dozvědět a čerpat z toho.

Pečlivě naslouchejte, jaké příběhy vaši zaměstnanci říkají a poslouchají.  Díky tomuto kroku si můžete vytvořit obrázek o tom, jak pracovní příběhy v současné době formují pracovní prostředí ve vaší společnosti. Je to také skvělý způsob, jak posoudit stav současné firemní kultury.

Pokud příběhy, které jste slyšeli, vás vyděsily, pak vytvořte plán s průřezovým týmem, jak je změnit v lepší. Měli byste se ujistit, že vy sami také vyprávíte pozitivní a inspirativní příběhy na všech schůzích vedení a zaměstnanců, které se ve vaší společnosti konají, což může vyzývat zaměstnance, aby říkali tytéž věci. A pro managera řídícího týmu je obzvláště důležité posilovat pracovní kulturu pozitivními příběhy.

Vytváření příběhů zaměstnanců, třebaže to vyžaduje trpělivost a čas, je zásadní i pro budování úspěchů společnosti a historii. Nasměrování zaměstnanců se například provádí zobrazováním dosažených milníků a opětovným připomínáním těchto okamžiků na firemních akcích.

Proto je třeba, aby zaměstnanci vyprávěli své příběhy, učili tak nové kolegy vnitřním podmínkám společnosti a ovlivňovali jejich, ale i svou, kariéru. Kultura, kterou chcete vytvořit, na tom závisí a je významnou složkou v orientaci zaměstnanců a zachování dobré pověsti. Na závěr, příběhy vašich zaměstnanců jsou součástí náboru a každý zaměstnavatel musí dobré zprávy o jeho společnosti opatrovat.

Autor: Aamirah Mohangee
Překlad: Kristýna Pavlová

Profilový obrázek

About the author