Unilever a udržitelnost: Nulový odpad z továren a snížení emisí o 65 %

Leadership 8. dub 2021

Jak se chystá zvýšit kvalifikaci vlastních zaměstnanců společnost Unilever? Co firma vnímá jako největší výzvu v důsledku pandemie a jak konkrétně se přispívá k naplnění Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030? Odpovídá generální ředitelem Lukáš Poor

V minulém roce jste zakončili desetiletý USLP (Unilever Sustainable Living Plan), který byl postaven na třech pilířích. Co považujete za největší úspěch v každém pilíři?

Na výsledky po 10 letech jsme náležitě hrdí. Za uplynulou dekádu se nám spoustu z našich cílů podařilo dotáhnout do zdárného konce, některých jsme naopak nedosáhli, což je třeba také otevřeně sdílet. Zaznamenali jsme velký skok kupředu ve všech oblastech, které můžeme přímo ovlivnit. Skvělým úspěchem, na který jsem obzvlášť hrdý a týká se pilíře, v rámci nějž chceme zlepšit zdraví a duševní i fyzickou pohodu více než 1 miliardy lidí, je, že jsme díky našim projektům od roku 2010 zajistili, že více než 1,3 miliardy lidí po celém světě zlepšili své hygienické podmínky a zdravotní stav.

Mezi klíčové úspěchy pod environmentálním pilířem bych určitě zařadil to, že naše továrny generují nulový odpad. Na našich výrobních linkách jsme od roku 2010 snížili spotřebu vody téměř o polovinu. Jsou nyní navíc ze 100 % poháněny obnovitelnou elektrickou energií. Díky tomu jsme od roku 2008 snížili emise CO2 z výroby o 65 %.

Další významnou oblastí je náš pokrok v oblasti boje proti nadužívání plastů. Pokročili jsme značně kupředu v recyklovatelnosti našich obalů. Snížili jsme absolutní použití plastu a začali v našich obalech více používat recyklovaný plast. Snažíme se také vyvarovat používání kombinovaných plastů a naopak používat jednodušší materiály, které se snáze recyklují.

recyklovatelné obaly Magnum
Příklad recyklovatelných obalů

Co se týče pilíře zaměřeného na zlepšování životních podmínek lidí včetně našich zaměstnanců, zmíním například, že v roce 2020 jsme dosáhli rovnosti v počtu mužů a žen na manažerských pozicích.

SDG 5 - rovnoprávnost mužů a žen

Jaké jsou vaše hlavní projekty, které plánujete na následujících pět let v rámci SDGs 2030?

Za Českou republiku a Slovensko jsou pro nás klíčovými oblastmi v rámci naší strategie Compass pilíř „Žádný, lepší a méně plastu“, jež cílí na snížení používání nerecyklovaného plastu v obalech a zvýšení podílu recyklátu v obalech. Dále chceme mít do roku 2025 100 % obalů recyklovatelných. Pod pilířem „Svět bez odpadu“ se skrývá náš závazek snížit množství odpadu a likvidovaných produktů na minimum, a to zejména skrze větší podporu komunit a charitativních organizací. Tyto závazky spadají pod SDG 12 – Udržitelná výroba a spotřeba.

SDG 12 - odpovědná výroba a spotřeba


Dalším důležitým pilířem naší strategie jsou „Značky s posláním“. To jsou zjednodušeně značky, které mají pozitivní dopad na lokální komunity nebo životní prostředí. V rámci naší lokální strategie chceme, abychom skrze ně měli do roku 2022 pozitivní vliv na 4 miliony Čechů a Slováků. Každá značka s posláním má přitom pevně stanovené své ambice. Určitě znáte Projekt sebedůvěry Dove podporující SDG 5 – Rovnost mužů a žen. Již třetím rokem se značkou Hellmann’s bojujeme proti plýtvání potravinami v domácnostech, což souzní s SDG 12 - Udržitelná výroba a spotřeba. Značka Domestos od roku 2014 každý rok spouští projekt Domestos pro školy a učí školáky lepším hygienickým návykům a navíc pomáhá zvelebovat školní toalety, vše ve jménu SDG 6 – Pitná voda a sanitace.

SDG 6 - pitná voda


Z dalších oblastí je pro nás zásadní podpora rostlinného stravování rozšiřováním našeho portfolia v tomto segmentu, což souvisí zejména s SDG 13 – Klimatická opatření. O velkém podílu masného průmyslu na produkci emisí CO2 a negativním dopadu na klima netřeba více hovořit. Velkou prioritou je pro nás také podpora marketingu bez jakýchkoliv škodlivých stereotypů. Chceme nejen interně, ale i externě podporovat rozmanitost a inkluzi, což jde ruku v ruce s SDG 5 – Rovnost mužů a žen. A v neposlední řadě je pro nás zásadní i příprava našich zaměstnanců na budoucnost práce nejen v kontextu hybridního způsobu práce, který nás čeká.

SDG 13 - Klimatická opatřeníPlánujete do těchto projektů zapojit i mladé lidi?

Mladí lidé jsou významnou skupinou proto, že budou našimi cennými budoucími zaměstnanci, spotřebiteli, ale také partnery v naplňování našeho poslání.

„Věřím, že právě mladí lidé budou stát v čele boje za zdravější planetu i společnost – budu lídry v pozitivní změně světa jako takového.“

Mladí lidé se také mohou aktivně zapojit do našich projektů pod značkami, jako je Dove, Cif, Míša nebo Hellmann’s. Vedle toho si vážíme interakce se studenty a jejich cenné zpětné vazby a otázek i podnětů, které na nás při společných diskuzích mají, a mohou nás tak posouvat ještě rychleji tím správným směrem vstříc udržitelné a smysluplné budoucnosti.

Nejčastěji spolu interagujeme na přednáškách vysokých škol a univerzit, se kterými máme uzavřená dlouhodobá partnerství, jako je Vysoká škola ekonomická v Praze, Karlova univerzita v Praze nebo Ekonomická univerzita v Bratislavě. Nesmírně nás těší, že jsme v minulém roce a opět i letos navázali těsnější spolupráci s AIESEC. Tato organizace spojuje neskutečně nadšené a aktivní mladé lidi, se kterými máme mnoho společného.

V rámci vašich sociálních závazků do roku 2030 chcete 10 milionů mladých lidí připravit na pracovní příležitosti budoucnosti. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Na začátku letošního roku jsme se zavázali, že do roku 2030 pomůžeme vybavit 10 milionů mladých lidí po celém světě mimo naši společnost základními dovednostmi, abychom je připravili na pracovní příležitosti. Budeme investovat do posilování dovedností a pracovních zkušeností mladých, což i nám na druhé straně pomůže získat třeba cenné digitální zkušenosti. Pomůžeme jim také poznat trh a nabýt základní obchodní dovednosti.

Abychom oslovili významný počet lidí, pracujeme ve vybraných zemích s dalšími partnery v rámci platformy LevelUp – platformy zaměřené na zaměstnatelnost mladých lidí – a zprostředkováváme tak mladým lidem jednotné kontaktní místo, kde mohou získat základní dovednosti potřebné k přípravě na svět práce. Platforma bude obsahovat nástroje, které jim pomohou objevit jejich poslání, získat akreditované školení a také přístup k dobrovolnickým a pracovním zkušenostem v Unileveru a u našich partnerů.

Ač tato platforma není prozatím dostupná v České republice ani na Slovensku, i u nás chceme mladé lidi rozvíjet. Před pár měsíci jsme spustili první online webinář, kde jsme s desítkami lidí diskutovali o významu poslání v zaměstnání, radili jim, jak sestavit co nejlepší CV a naši lídři s účastníky sdíleli celou řadu zkušeností ze své praxe. V tomto duchu chceme, mimo klasické spolupráce s univerzitami a studentské soutěže, i nadále pokračovat.

Do roku 2030 chcete rekvalifikovat nebo zvýšit kvalifikaci všem vašim zaměstnancům. V jakých hlavních dovednostech chcete, aby se rozvinuli?

Naším závazkem je připravit naše zaměstnance na budoucnost práce a pomoci jim získat dovednosti, které potřebují, aby obstáli na trhu práce i v letech následujících. Vstupujeme do čtvrté revoluce, revoluce 4.0, a současný trh práce se velmi rychle rozvíjí. Na jedné straně jsme vystaveni robotizaci, automatizaci a digitalizaci, na straně druhé jsme s nástupem pandemie vstoupili do ekonomické recese.

Víme, že máme jako organizace odpovědnost na toto reagovat a pomáhat našim zaměstnancům udržet jejich zaměstnatelnost. Unilever se v rámci své strategie zavázal vytvářet a udržovat zaměstnatelnost tím, že připraví zaměstnance a další osoby mimo organizaci na společenské a technologické změny. Naše společnost zajistí, aby všichni zaměstnanci byli do roku 2025 rekvalifikovaní nebo si zvýšili kvalifikaci. Zaměstnance tedy vybavíme dovednostmi potřebnými pro výkon jejich rolí v budoucnu, třeba v oblasti digitálního know-how.

V čem vnímáte největší výzvu pandemie Covid-19?

Pandemie zásadně změnila naše priority – ochrana zdraví, ať už fyzického, tak duševního, a bezpečnost včetně většího důrazu na hygienu jsou opět tématem číslo jedna.

nápis mentální zdraví v notebooku položeném na koberci
Foto od Polina Zimmerman


Dále otřásla s pracovním trhem a ekonomikou. I díky tomu si nesmírně vážím toho, že Unilever oznámil závazky v oblasti přípravy mladých lidí i svých zaměstnanců na budoucnost práce. Budoucnost je nyní hůře předvídatelná, ač pevně věřím, že z pandemie vyjdeme jako lidstvo mnohem silnější.

Společnou výzvou pro nás jako lidstvo je udělat z udržitelnosti samozřejmost. Globální problém je i lokální výzvou, což pandemie a zesilující ekologické problémy jasně ukazují. Jen aktivním zapojením nás všech, včetně firem, a nezavírám očí před hrozící globální klimatickou krizí můžeme společně dosáhnout kýžených výsledků, a to včetně naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. Více o udržitelnosti se od Unilever dozvíš i na konferenci YouthSpeak Forum už 15. až 16. dubna!

Tagy

AIESEC

You can delete this user to remove all the welcome posts

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.