S Boltem o udržitelnosti: Evropská města se odklánějí od aut. Bolt Food jsme stihli spustit za dva týdny

Leadership 18. bře 2021

Jak vidí společnost Bolt svoji roli v úsilí za ekologičtější dopravu? A jak dokázala firma během pandemie vyvinout jednu z nejúspěšnějších aplikací pro doručování jídla v Česku? V rozhovoru na téma udržitelnosti a technologií odpovídá Soňa Stloukalová.

V roce 2019 jste představili váš Green Plan udržitelného rozvoje, který je postavený na třech pilířích: Kompenzace 5 milionů tun CO2 emisí do roku 2025, Zelenější města a Redukce ekologické stopy ve Vašich kancelářích. Jak se vám za rok 2020 podařilo přiblížit k naplnění Vašich cílů? Co považujete za nejúspěšnější projekt v každém pilíři?

V Boltu bereme klimatickou změnu vážně a rozhodli jsme se převzít zodpovědnost za dopad našeho podnikání na životní prostředí. Našim posláním je nabídnout dlouhodobě udržitelná přepravní řešení, která osloví jak jednotlivé zákazníky, tak zástupce měst, ve kterých působíme. Společně se nám tak může podařit vytvořit městský přepravní systém, který bude ekologičtější.

Naše úspěchy v této oblasti bychom mohli rozdělit do dvou skupin. Jednak jsme pyšní na to, že všechny jízdy autem realizované přes platformu Bolt v Evropě jsou uhlíkově neutrální. Další iniciativou, která nám pomáhá snižovat objem produkovaných emisí, je provoz sdílených elektrických koloběžek, které jsme v loňském roce rozšířili také do několika českých měst. V květnu roku 2020 jsme dále představili nový modulární model koloběžky, který byl vyroben podle návrhu interního firemního týmu. Modulární design umožňuje snadnou opravitelnost stroje, čímž se prodlužuje jeho životnost a tím se také snižuje související uhlíková stopa. Ta je ještě více redukována díky využití elektromobilů, kterými svážíme koloběžky na údržbu a také díky skutečnosti, že jsou vyrobeny z plně recyklovatelných materiálů.

Dva lidé na koloběžkách Bolt
Koloběžky Bolt

Ke snižování množství emisí také přispívá skutečnost, že baterie modelu Bolt 4 představeného v prosinci loňského roku, je vyměnitelná a na dobíjení tedy nemusí být odvážena celá koloběžka, ale servisní technik pouze vymění jednu baterii za druhou. V roce 2020 jsme se také zavázali k tomu, že se provoz sdílených koloběžek stane do konce roku klimaticky pozitivní. Znamená to, že z atmosféry odstraňujeme více oxidů uhlíku, než kolik ho bylo při výrobě a údržbě koloběžek do atmosféry uvolněno.

Jaké další projekty plánujete na následujících 5 let v rámci agendy Cílů udržitelného rozvoje 2030?

5 let je pro Bolt, 8 let starou firmu, obrovsky dlouhá doba a upřímně takto dopředu konkrétně neplánujeme. Máme jasný závazek, který plníme již nyní, a to je uhlíková neutralita všech jízd v Evropě. Veškeré operace koloběžek a kol, tedy od výroby přes provoz až po údržbu a případnou likvidaci, jsou dokonce uhlíkově pozitivní. Velké příležitosti vidíme v elektromobilitě, nahrazování jízd auty koloběžkami a koly a podpoře lokálních komunit v oblastech, kde působíme. V rámci této podpory můžeme zmínit například projekty k podpoře zalesňování nebo obnovování městské zeleně apod.

aplikace Bolt

Do kterých z těchto projektů se mladí lidé budou moci zapojit už letos?

Projekty pro veřejnost momentálně nemáme. Nadějným studentům však umožňujeme nasbírat zkušenosti přímo z praxe formou stáží, díky kterým poznají, jak Bolt funguje, zapojí se do práce se zkušenějšími kolegy a poznají na vlastní kůži, jaké to je pracovat v environmentálně odpovědné firmě. Není to jen o CSR projektech, které jsou vidět v médiích, ale o mindsetu, který přenášíme do jakékoliv aktivity, kterou děláme.

Jaké pro vás byly největší výzvy kolem zavedení koloběžkové přepravy? Jak se vám s nimi podařilo vypořádat?

Při spuštění a provozu sdílených koloběžek jsme se museli vypořádávat s třemi výzvami. Zaprvé jsme museli přesvědčit zástupce radnic jednotlivých měst, že provoz sdílených koloběžek v ulicích jejich měst je pro občany výhodný a přinese mnoho pozitivních efektů. Vždy před spuštěním i v průběhu provozu služby jsou zástupci Boltu v kontaktu s reprezentanty místních samospráv, se kterými vždy diskutují jednotlivé detaily provozu a berou si od nich zpětnou vazbu, na základě které poté dochází k dalším úpravám a vylepšování nabízené služby.

Dále se zaměřujeme na edukaci uživatelů ohledně zásad bezpečné jízdy na elektrických koloběžkách. Edukace probíhá jak na sociálních sítích, tak i přímo v aplikaci. V ní je dostupná sekce s bezpečnostními tipy. Uživatelé se z ní dozví, jak na bezpečnou jízdu. Lze přes ni spustit tzv. začátečnický mód, který začátečníkům umožňuje nastavit maximální možnou rychlost koloběžky na 15 km/h, díky čemuž si uživatelé snadněji zvyknou na ovládání stroje. Třetí součástí bezpečnostní sekce jsou tipy na bezpečnou a ohleduplnou jízdu. Posledním dílem bezpečnostní sekce jsou poté místně platná pravidla.

Za poslední výzvu považujeme naše úsilí směřující k tomu naučit uživatele správně parkovat koloběžky. Zatímco při spuštění koloběžek někdy docházelo ke špatnému odstavení stroje uživatelem, postupně vnímáme zlepšování situace. Lidé si přivykají na nový dopravní prostředek v ulicích měst. Bolt současně využívá moderní technologie (např. sledování polohy koloběžky) k zajištění toho, že dopravní prostředky budou vždy zaparkovány pouze na dohodnutých a předem určených místech.

Kolik lidí denně použije koloběžku jako dopravní prostředek?

Přesné údaje nemůžeme sdílet, ale je možné říci, že počet uživatelů v jednotlivých městech, ve kterých doposud působíme, postupně narůstá, z čehož máme radost. Našim cílem je zajistit, aby počet spokojených uživatelů dále narůstal a aby čím dál tím více lidí využívalo tento dostupný a ekologický dopravní prostředek.

V případě, že budeme svědky rostoucí poptávky po našich službách v dalších městech (nejen po sdílených elektrických koloběžkách, ale také například kolech), máme připraveno několik set milionů korun na podporu této expanze.

Jak jsme na tom v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?

Také v dalších evropských zemích, ve kterých službu sdílených elektrických koloběžek nabízíme, jsme svědky rostoucí popularity těchto dopravních prostředků. Více než rozdíly vnímáme spíše podobnosti v přístupu lidí z různých zemí. V čím dál tím větší míře se odklánějí od vlastnictví automobilu a spíš preferují využívání různých sdílených dopravních prostředků, které si vybírají podle svých aktuálních potřeb. Při přesunu po městě začínají ve větší míře kombinovat všechny dostupné přepravní možnosti.

Jaký cíl jste si stanovili pro používání koloběžek v ČR?

Našim cílem je postupný a dlouhodobý nárůst počtu uživatelů, kteří co nejvíce jízd na krátkou vzdálenost, které doposud řešili jízdou autem, nahradí jízdou na sdílené elektrické koloběžce. Tím dojde ke snížení intenzity automobilového provozu a uvolnění ulic měst. Parkující auta mohou být v budoucnu nahrazena stezkami pro chodce, cyklisty a jezdce na sdílených koloběžkách. Chceme, aby byla města budovaná pro lidi, ne pro auta.

Sdílené auto Bolt

V čem vnímáte největší výzvu pandemie Covid-19?

Aktuální pandemie ovlivnila všechny hospodářské obory a přeprava osob v tomto směru nebyla výjimkou. Vnímáme, že Bolt nese odpovědnost za kvalitu života lidí v místních komunitách. Na nastalou situaci jsme se proto rozhodli zareagovat aktivně s cílem nabídnout co nejlepší přepravní služby co největšímu počtu uživatelů. V České republice jsme do jara loňského roku provozovali pouze aplikaci na odvoz autem v Praze. Poptávka po ní se samozřejmě s uzavíráním společnosti, ke kterému došlo v průběhu loňského jara, snižovala. Mohli jsme reagovat buď pasivně (tzn. že bychom nechali naše zaměstnance doma). Tento přístup nám ale nebyl blízký. Spíše jsme se nastalou situaci rozhodli vnímat jako příležitost a hledali jsme způsoby, jak můžeme pomoci lidem i partnerským řidičům, kteří se ze dne na den ocitli bez pravidelného příjmu, na který byli zvyklí. Již několik dní po vyhlášení prvních nouzových opatření jsme spustili službu Balíček potravin. Za následující dva týdny se nám v Praze podařilo uvést aplikaci Bolt Food, přes kterou si lidé mohou objednávat jídlo ze svých oblíbených restaurací a spolupracujících obchodů. Spuštění této služby běžně trvá několik měsíců, my jsme ho v Praze zvládli za dva týdny. V následujících měsících jsme do aplikace přidali další služby. V červenci jsme začali nabízet sdílené elektrické koloběžky v Olomouci. Následovalo spuštění této služby v Boskovicích a Pardubicích. V říjnu jsme v Praze představili sdílená elektrická kola. Během podzimních měsíců jsme s aplikací pro objednání odvozu autem přišli do několika dalších českých a moravských měst. V současné době je Bolt jedinou aplikací svého druhu v Česku, která nabízí jak odvoz auty, jízdu na elektrických koloběžkách a kolech, tak možnost objednat si jídlo ze spolupracujících restaurací.

Tagy

AIESEC

You can delete this user to remove all the welcome posts

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.